Kalender

Jan
29
Tue
MediYoga ‑selvheldbredelse. @ MediYoga
Jan 29 @ 03:00 – 04:30

Viden­sk­a­beligt doku­menteret Med­i­cin­sk Yoga –der gen­r­er dine selvhel­bre­denede evn­er. Giv­er øget sund­hed og bal­ance. For­løb på 20 møde gange, tirs­dage mellem kl. 15.00 og 16.30.

Jeg er syge­ple­jer­ske og Med­i­cin­sk Yoga lær­er i Hvi­dovre.
Vi åbn­er et nyt MediYo­ga hold i Hvi­dovre i sep­tem­ber, er det dig der skal med?

Med­i­cin­sk Yoga er en blid form for yoga med fokus på rolige, lange dybe vejrtrækninger, og alle kan være med.

MediYo­ga har evi­dens baseret gavn­lig effekt som genop­træn­ing, reha­bili­ter­ing og ved en række syge­domme og syn­dromer som indre uro og angst, søvn­løshed, depres­sion­er, indre uro, inflam­ma­tion­er, spise forstyrrelser, PTSD, ADHD, prob­le­mer med hukom­melse og kon­cen­tra­tion, smert­er, hov­ed­pine og migræne, parkin­sons, fordø­jelses prob­le­mer som IBS, forstop­pelse, oppusteth­ed, KOL og ast­ma, lavt immun­forsvar, stress og alle stress relaterede til­stande og hjerte – kar syge­domme ikl. højt­blodtryk med mere.

Det er et lille hold kun plads til 8 elever.

Der gives rabat for pen­sion­is­ter, studerene på SU, arbe­jd­sløs på dan­g­penge eller bis­tand når man har adresse i Hvi­dovre da er prisen: 850 kr for 20 møde gange på 1,5 time hver.

Tilmeld­ing: Klik på “Read more” og og du find­er tilmeld­ing lin­ket på “Event web­site”, eller copy og paste denne link: https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4385583/ Eller ring: 36390006

VELKOMEN

Øvrige spørgsmål; skriv til anuttarawellness@gmail.com

 

mediyoga-som-medicin

 

 

Hatha Yoga ‑øvede.
Jan 29 @ 04:55 – 06:35

Klas­sisk Hatha Yoga, vejrtrækkn­ings øvelser og afspænd­ing. Øvet ‑mindst et års erfar­ing for at kunne være med.

Hold­et er fyldt op, der er ven­teliste.

YOGA.POSES

Jan
30
Wed
MediYoga ‑selvheldbredelse. @ Kursuscenter Friheden AOF
Jan 30 @ 03:00 – 04:30

Viden­sk­a­beligt doku­menteret Med­i­cin­sk Yoga –der gen­r­er dine selvhel­bre­denede evn­er. Giv­er øget sund­hed og bal­ance. For­løb på 20 møde gange, tirs­dage mellem kl. 15.00 og 16.30.

Jeg er syge­ple­jer­ske og Med­i­cin­sk Yoga lær­er i Hvi­dovre.
Vi åbn­er et nyt MediYo­ga hold i Hvi­dovre i sep­tem­ber, er det dig der skal med?

Med­i­cin­sk Yoga er en blid form for yoga med fokus på rolige, lange dybe vejrtrækninger, og alle kan være med.

MediYo­ga har evi­dens baseret gavn­lig effekt som genop­træn­ing, reha­bili­ter­ing og ved en række syge­domme og syn­dromer som indre uro og angst, søvn­løshed, depres­sion­er, indre uro, inflam­ma­tion­er, spise forstyrrelser, PTSD, ADHD, prob­le­mer med hukom­melse og kon­cen­tra­tion, smert­er, hov­ed­pine og migræne, parkin­sons, fordø­jelses prob­le­mer som IBS, forstop­pelse, oppusteth­ed, KOL og ast­ma, lavt immun­forsvar, stress og alle stress relaterede til­stande og hjerte – kar syge­domme ikl. højt­blodtryk med mere.

Det er et lille hold kun plads til 8 elever.

Der gives rabat for pen­sion­is­ter, studerene på SU, arbe­jd­sløs på dan­g­penge eller bis­tand når man har adresse i Hvi­dovre da er prisen: 850 kr for 20 møde gange på 1,5 time hver.

Tilmeld­ing: Klik på “Read more” og og du find­er tilmeld­ing lin­ket på “Event web­site”, eller copy og paste denne link: https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4385583/ Eller ring: 36390006

VELKOMEN

Øvrige spørgsmål; skriv til anuttarawellness@gmail.com

Jan
31
Thu
Hormon Yoga for kvinder. @ AOF
Jan 31 @ 04:50 – 06:45

Shakti-Yoga-AOFHor­mon Yoga for kvin­der for­løb pass­er kvin­der i alle aldre, både beg­y­n­der og øvede i yoga.

Gen­nem at skabe ro og afspænd­ing i dit sys­tem bliv­er dine hor­mon­er stille og roligt bal­ancerede sam­men med kun­dali­ni yoga der forbedr­er cirku­la­tio­nen og ilt­nin­gen af kirtlerne.

Gen­nem HORMON YOGA vil du opleve mange gevin­ster som mere bal­anceret humør, min­dre stress, bed­er livs kvalitet og tilst­ede­værelse, reduc­erede syp­tomer ved PMS og menopause, føle dig mere ung og vital efter menopausen, stille og roligt vil din hud, slimhin­der, negle og knogler blive stærkere, få øgt fer­til­itet, øgt lyst til sex, blive mere lev­ende og smidig. Du vil også træne og få en stærkere bækken­bund.

På kurset vil du blive ind­vi­et i de stærke teknikker vi arbe­jder med ånd­e­dræt­tet, kun­dali­ni yoga, hatha yoga, dybde afspænd­ing og speci­fikke med­i­ta­tion­er.

Hor­mon­er er følelser, og følelser er hor­mon­er” [Arvin Larsen]

Hor­mon­erne er nøglen til vores trivsel, de styrk­er humøret, tanke­virk­somhe­den, stof­skiftet, energini­vauet, lyst følelsen, knogler, hud, og hår m.m.

Tilmeld­ning sker via bil­let lin­ket, eller ring: 36390000.

Spørgsmål vedr. kurset rettes mod under­vis­er Anna,
mail: anuttarawellness@gmail.com
tlf: 91818136.

Kurset er et for­løb, pris for 20 møde gange, 50 timer i alt:
Reg­u­lar pris: 1598:-
Ledig, pen­sion­ist, stud­erende: 960:-
(reduc­eret pris gælder kun hvis du har bopæl i Hvi­dovre)

Beliggen­hed: Kurset er lige ved siden af Fri­he­dens sta­tion, der standser S‑tog og mange busse. Der nemt at finde park­er­ing og det er gratis.

Kur­sus­dage

06-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
13-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
20-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
27-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
04-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
11-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
25-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
01-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
08-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
15-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
22-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
29-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
06-12-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
13-12-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
03-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
10-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
17-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
24-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
31-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
07-02-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45

Yoga mod stress ‑SOV GODT @ AOF
Jan 31 @ 07:05 – 09:05

Yoga mod stress –SOV GODT

Rolig ter­apeutisk YIN restora­tive YOGA. Med teknikker der får hele dit sys­tem ned i den beroli­gende, genop­byggende del af dit nervesys­tem (parasym­pa­ti­cus).

Vi øver dybe lang­somme vejrtrækninger, beroli­gende yoga still­inger, lange afspændinger, yoga nidra og med­i­ta­tion­er med hen­blik på at få dig og hele dit sys­tem ned i gear, genop­bygge dit sys­tem, og give dig bed­er søvn kvalitet.

Denne ter­apeutiske yoga for dig, der har stress og stress relaterede syn­dromer som udbrændthed, binyre- og kro­nisk-træthed, muskel­spændinger, smert­er, ast­ma, lavt immun­forsvar, søvn prob­le­mer, indre uro, angst, dårligt humør, mave-tarm-fordø­jelses­besvær, hukom­melses og kon­cen­tra­tions besvær, lavt immun­forsvar, højt blodtryk, hjer­te­banken, kro­niske syg­domme m.m.

Rolig ter­apeutisk YIN restora­tive YOGA. Med teknikker der får hele dit sys­tem ned i den beroli­gende, genop­byggende del af dit nervesys­tem (parasym­pa­ti­cus).

Vi øver os i at mærke os selv og krop­pens bud­sk­aber.

For­løb på 20 gange, 50 timer

Stan­dard pris 1.668:-
Ledig, Pen­sion­ist, SU mod­tager i Hvi­dovre: 1.030:-

Kur­sus­dage
06-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
13-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
20-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
27-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
04-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
11-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
25-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
01-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
08-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
15-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
22-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
29-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
06-12-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
13-12-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
03-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
10-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
17-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
24-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
31-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
07-02-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05

Yderlige infor­ma­tion kon­takt ven­ligst under­vis­er: Syge­ple­jer­ske, Yoga lær­er, Yoga ter­apeut og Taois­tisk krop­ster­apeut Anna Anut­tara Pihlgren på mail — anuttarawellness@gmail.com
Prak­tisk vedr. kurset ring AOF tlf. 36390000SOV.GODT.YOGA

Feb
5
Tue
MediYoga ‑selvheldbredelse. @ MediYoga
Feb 5 @ 03:00 – 04:30

Viden­sk­a­beligt doku­menteret Med­i­cin­sk Yoga –der gen­r­er dine selvhel­bre­denede evn­er. Giv­er øget sund­hed og bal­ance. For­løb på 20 møde gange, tirs­dage mellem kl. 15.00 og 16.30.

Jeg er syge­ple­jer­ske og Med­i­cin­sk Yoga lær­er i Hvi­dovre.
Vi åbn­er et nyt MediYo­ga hold i Hvi­dovre i sep­tem­ber, er det dig der skal med?

Med­i­cin­sk Yoga er en blid form for yoga med fokus på rolige, lange dybe vejrtrækninger, og alle kan være med.

MediYo­ga har evi­dens baseret gavn­lig effekt som genop­træn­ing, reha­bili­ter­ing og ved en række syge­domme og syn­dromer som indre uro og angst, søvn­løshed, depres­sion­er, indre uro, inflam­ma­tion­er, spise forstyrrelser, PTSD, ADHD, prob­le­mer med hukom­melse og kon­cen­tra­tion, smert­er, hov­ed­pine og migræne, parkin­sons, fordø­jelses prob­le­mer som IBS, forstop­pelse, oppusteth­ed, KOL og ast­ma, lavt immun­forsvar, stress og alle stress relaterede til­stande og hjerte – kar syge­domme ikl. højt­blodtryk med mere.

Det er et lille hold kun plads til 8 elever.

Der gives rabat for pen­sion­is­ter, studerene på SU, arbe­jd­sløs på dan­g­penge eller bis­tand når man har adresse i Hvi­dovre da er prisen: 850 kr for 20 møde gange på 1,5 time hver.

Tilmeld­ing: Klik på “Read more” og og du find­er tilmeld­ing lin­ket på “Event web­site”, eller copy og paste denne link: https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4385583/ Eller ring: 36390006

VELKOMEN

Øvrige spørgsmål; skriv til anuttarawellness@gmail.com

 

mediyoga-som-medicin

 

 

Hatha Yoga ‑øvede.
Feb 5 @ 04:55 – 06:35

Klas­sisk Hatha Yoga, vejrtrækkn­ings øvelser og afspænd­ing. Øvet ‑mindst et års erfar­ing for at kunne være med.

Hold­et er fyldt op, der er ven­teliste.

YOGA.POSES

Feb
6
Wed
MediYoga ‑selvheldbredelse. @ Kursuscenter Friheden AOF
Feb 6 @ 03:00 – 04:30

Viden­sk­a­beligt doku­menteret Med­i­cin­sk Yoga –der gen­r­er dine selvhel­bre­denede evn­er. Giv­er øget sund­hed og bal­ance. For­løb på 20 møde gange, tirs­dage mellem kl. 15.00 og 16.30.

Jeg er syge­ple­jer­ske og Med­i­cin­sk Yoga lær­er i Hvi­dovre.
Vi åbn­er et nyt MediYo­ga hold i Hvi­dovre i sep­tem­ber, er det dig der skal med?

Med­i­cin­sk Yoga er en blid form for yoga med fokus på rolige, lange dybe vejrtrækninger, og alle kan være med.

MediYo­ga har evi­dens baseret gavn­lig effekt som genop­træn­ing, reha­bili­ter­ing og ved en række syge­domme og syn­dromer som indre uro og angst, søvn­løshed, depres­sion­er, indre uro, inflam­ma­tion­er, spise forstyrrelser, PTSD, ADHD, prob­le­mer med hukom­melse og kon­cen­tra­tion, smert­er, hov­ed­pine og migræne, parkin­sons, fordø­jelses prob­le­mer som IBS, forstop­pelse, oppusteth­ed, KOL og ast­ma, lavt immun­forsvar, stress og alle stress relaterede til­stande og hjerte – kar syge­domme ikl. højt­blodtryk med mere.

Det er et lille hold kun plads til 8 elever.

Der gives rabat for pen­sion­is­ter, studerene på SU, arbe­jd­sløs på dan­g­penge eller bis­tand når man har adresse i Hvi­dovre da er prisen: 850 kr for 20 møde gange på 1,5 time hver.

Tilmeld­ing: Klik på “Read more” og og du find­er tilmeld­ing lin­ket på “Event web­site”, eller copy og paste denne link: https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4385583/ Eller ring: 36390006

VELKOMEN

Øvrige spørgsmål; skriv til anuttarawellness@gmail.com

Feb
7
Thu
Hormon Yoga for kvinder. @ AOF
Feb 7 @ 04:50 – 06:45

Shakti-Yoga-AOFHor­mon Yoga for kvin­der for­løb pass­er kvin­der i alle aldre, både beg­y­n­der og øvede i yoga.

Gen­nem at skabe ro og afspænd­ing i dit sys­tem bliv­er dine hor­mon­er stille og roligt bal­ancerede sam­men med kun­dali­ni yoga der forbedr­er cirku­la­tio­nen og ilt­nin­gen af kirtlerne.

Gen­nem HORMON YOGA vil du opleve mange gevin­ster som mere bal­anceret humør, min­dre stress, bed­er livs kvalitet og tilst­ede­værelse, reduc­erede syp­tomer ved PMS og menopause, føle dig mere ung og vital efter menopausen, stille og roligt vil din hud, slimhin­der, negle og knogler blive stærkere, få øgt fer­til­itet, øgt lyst til sex, blive mere lev­ende og smidig. Du vil også træne og få en stærkere bækken­bund.

På kurset vil du blive ind­vi­et i de stærke teknikker vi arbe­jder med ånd­e­dræt­tet, kun­dali­ni yoga, hatha yoga, dybde afspænd­ing og speci­fikke med­i­ta­tion­er.

Hor­mon­er er følelser, og følelser er hor­mon­er” [Arvin Larsen]

Hor­mon­erne er nøglen til vores trivsel, de styrk­er humøret, tanke­virk­somhe­den, stof­skiftet, energini­vauet, lyst følelsen, knogler, hud, og hår m.m.

Tilmeld­ning sker via bil­let lin­ket, eller ring: 36390000.

Spørgsmål vedr. kurset rettes mod under­vis­er Anna,
mail: anuttarawellness@gmail.com
tlf: 91818136.

Kurset er et for­løb, pris for 20 møde gange, 50 timer i alt:
Reg­u­lar pris: 1598:-
Ledig, pen­sion­ist, stud­erende: 960:-
(reduc­eret pris gælder kun hvis du har bopæl i Hvi­dovre)

Beliggen­hed: Kurset er lige ved siden af Fri­he­dens sta­tion, der standser S‑tog og mange busse. Der nemt at finde park­er­ing og det er gratis.

Kur­sus­dage

06-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
13-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
20-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
27-09-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
04-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
11-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
25-10-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
01-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
08-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
15-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
22-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
29-11-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
06-12-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
13-12-2018 Tors­dag 16:50 — 18:45
03-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
10-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
17-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
24-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
31-01-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45
07-02-2019 Tors­dag 16:50 — 18:45

Yoga mod stress ‑SOV GODT @ AOF
Feb 7 @ 07:05 – 09:05

Yoga mod stress –SOV GODT

Rolig ter­apeutisk YIN restora­tive YOGA. Med teknikker der får hele dit sys­tem ned i den beroli­gende, genop­byggende del af dit nervesys­tem (parasym­pa­ti­cus).

Vi øver dybe lang­somme vejrtrækninger, beroli­gende yoga still­inger, lange afspændinger, yoga nidra og med­i­ta­tion­er med hen­blik på at få dig og hele dit sys­tem ned i gear, genop­bygge dit sys­tem, og give dig bed­er søvn kvalitet.

Denne ter­apeutiske yoga for dig, der har stress og stress relaterede syn­dromer som udbrændthed, binyre- og kro­nisk-træthed, muskel­spændinger, smert­er, ast­ma, lavt immun­forsvar, søvn prob­le­mer, indre uro, angst, dårligt humør, mave-tarm-fordø­jelses­besvær, hukom­melses og kon­cen­tra­tions besvær, lavt immun­forsvar, højt blodtryk, hjer­te­banken, kro­niske syg­domme m.m.

Rolig ter­apeutisk YIN restora­tive YOGA. Med teknikker der får hele dit sys­tem ned i den beroli­gende, genop­byggende del af dit nervesys­tem (parasym­pa­ti­cus).

Vi øver os i at mærke os selv og krop­pens bud­sk­aber.

For­løb på 20 gange, 50 timer

Stan­dard pris 1.668:-
Ledig, Pen­sion­ist, SU mod­tager i Hvi­dovre: 1.030:-

Kur­sus­dage
06-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
13-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
20-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
27-09-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
04-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
11-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
25-10-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
01-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
08-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
15-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
22-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
29-11-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
06-12-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
13-12-2018 Tors­dag 19:05 — 21:05
03-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
10-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
17-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
24-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
31-01-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05
07-02-2019 Tors­dag 19:05 — 21:05

Yderlige infor­ma­tion kon­takt ven­ligst under­vis­er: Syge­ple­jer­ske, Yoga lær­er, Yoga ter­apeut og Taois­tisk krop­ster­apeut Anna Anut­tara Pihlgren på mail — anuttarawellness@gmail.com
Prak­tisk vedr. kurset ring AOF tlf. 36390000SOV.GODT.YOGA