~ Anuttara Yoga ~

 Anut­tara Yoga er grund­lagt af Anna Anut­tara Pihlgren.

Anut­tara bety­der bal­ance, og i Anut­tara Yoga arbe­jder vi med Polar­iteterne i denne man­i­fes­ta­tio­nen, så som den “varme givende sol ener­gi” og den “kolde mod­ta­gende måne ener­gi”. Vi indrøm­mer at vi inde­hold­er alt, og vi erk­ender dette grad­vist under Yogaen. Gen­nem at arbe­jde med at bal­ancere polar­iteterne kan indre bal­ance og højere bev­id­s­theds til­stande opnås. Vi indrøm­mer også at nogle gange kan det være godt at dyrke sin varme givende sol side, og nogle gange den mere kolde, mod­ta­gende måne side, ‑med træn­ing og bev­id­s­thed kan vi selv bestemme hvornår vi udfolde hvad.

Anut­tara Yoga føl­ger Pan­ta­jalis 8 grundlæggende trin for en suc­ces­fuld Yoga prak­sis, det vil sige vi laver; Yoga-still­inger, Ånd­e­dræts-øvelser, øver tilbagetrækn­ing af sanserne, Men­tal-kon­cen­tra­tion, stud­er­er Yogaens filosofi vedrørende Moral og selv-dis­ci­plin  –>alt for at nå højere og dybere til­stande i med­i­ta­tion, blive gladere, lykke­ligere og føle os tæt for­bun­det med det lev­ende univers vi er en aktiv del af.