~ Anuttara Yoga ~

 Anuttara Yoga er grundlagt af Anna Anuttara Pihlgren.

Anuttara betyder balance, og i Anuttara Yoga arbejder vi med Polariteterne i denne manifestationen, så som den “varme givende sol energi” og den “kolde modtagende måne energi”. Vi indrømmer at vi indeholder alt, og vi erkender dette gradvist under Yogaen. Gennem at arbejde med at balancere polariteterne kan indre balance og højere bevidstheds tilstande opnås. Vi indrømmer også at nogle gange kan det være godt at dyrke sin varme givende sol side, og nogle gange den mere kolde, modtagende måne side, -med træning og bevidsthed kan vi selv bestemme hvornår vi udfolde hvad.

Anuttara Yoga følger Pantajalis 8 grundlæggende trin for en succesfuld Yoga praksis, det vil sige vi laver; Yoga-stillinger, Åndedræts-øvelser, øver tilbagetrækning af sanserne, Mental-koncentration, studerer Yogaens filosofi vedrørende Moral og selv-disciplin  –>alt for at nå højere og dybere tilstande i meditation, blive gladere, lykkeligere og føle os tæt forbundet med det levende univers vi er en aktiv del af.