Anuttara Yoga og Meditation

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ...
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Organ Massage

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere

Anuttara Yoga og Meditation

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere
Anna Pihlgren - Yoga lærer

Introduktion med Anna

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere

Longovital Yoga

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere

YOGA — Heale og Stress

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere

Shakti Yoga

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere
Hatha Yoga - 20 års erfaring

Hatha Yoga

The stan­dard Lorem Ipsum pas­sage, used since the 1500s. “Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eiusmod…

Læs Mere

Medi-Yoga

Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Igen­nem min mange år , som cer­ti­fi­ceret MediYo­ga instruk­tør, har jeg hjulpet mange kro­niske syge, men­nesker med skad­er i alle alder­s­grup­per. Min til­gang til yoga er baseret på mine mange års studi­er, hvor jeg stud­eret hos nogle af de mest anerk­ende yogalær­er. Har du brug for per­son­lig vejled­ning og hjælp til at vælge, hvilket yoga­hold, der er bedst for dig. kon­takt mig gerne. 

Læs Mere

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde potentiale, have et liv uden stress, et sundt parforhold med mere lykke og masser af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller modtage en e-mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.