Yoga

Yoga betyder at “forene”

I yoga arbejder man med at forene og skabe harmoni mellem krop, sind og ånd.

Ha = Sol

Tha = Måne

Ha-Tha = Hatha yoga forener, balancerer og harmoniserer sol og måne.

Solen og månen kan ses som metaforer for de maskuline og feminine kræfter i os, give og modtage eller plus og minus.

Når plus og minus er i perfekt balance opstår Anuttara, det vil sige den højeste tilstand.

Jeg underviser i Hatha Yoga, Agama Yoga og Partner Yoga.

 

Yoga means to “unite”

In Yoga we work with reconcile and create harmony between body, mind and spirit.

Ha = Sun

Tha = Moon

Ha-Tha = Hatha Yoga unites, balances and harmonizes the sun and moon.

The sun and moon can be seen as metaphors for the masculine and feminine forces within us, giving and receiving, or plus and minus.

When plus and minus in perfect balance occurs Anuttara, that is the highest state.

I teach Hatha Yoga, Agama Yoga and Partner Yoga.