Anuttara Yoga og Meditation

Klas­sisk Yoga der inklud­er­er; Ind­vielse i yoga og prak­tis­erende af; Fysiske yoga still­inger, vejrtrækn­ingsøvelser, dybde afspænd­ing og meditation.

Asset-11Flower4

Yoga og Meditation

Klas­sisk Yoga der inklud­er­er; Ind­vielse i yoga og prak­tis­erende af; Fysiske yoga still­inger, vejrtrækn­ingsøvelser, dybde afspænd­ing og meditation.

Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga for et langt og vel­fun­gerende liv.

Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga, som hjælper dig med at opnår indre tilfredshed.

Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga der aktiver­er dine selv held­bre­dende evner.

Øget Balance ‑Yoga for kvinder

Ter­apeutisk; ‑Hor­mon yoga og kvin­delig empowerment.

Chi Nei Tsang

 Chi = ener­gi. Nei Tsang = indre organ­er. Navnet anty­der således, at jeg i mas­sager og arbe­jder med at forbedre ener­gi niveauet i de indre organer.

Her arbe­jder jeg med de prob­le­mer vi sam­men Iden­ti­fi­cer­er gen­nem sam­taler. Skriv til mig. 

Asset-11Flower4-1

Yoga Forløb

Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga, heling af krop og sjæl.

Hatha Yoga - 20 års erfaring

Klassisk Hatha Yoga

Billede af Anna Anuttara Yogalærer

introduktion Med Anna

Lær Yoga som Terapi her

Yoga som Terapi

Asset-11Flower4-1

Anmeldelser

Da min Far blev syg og ind­lagt på syge­huset, brugte jeg de yogiske vejrtrækn­ings teknikker jeg lærte af ”Anna” til yogaun­dervis­nin­gen. Da det hele blev for meget for mig, gik jeg ud og lavede vejrtrækn­ings teknikker, også da jeg var med til læge­sam­taler, ringede til hans ven­ner og fam­i­lie eller bare sad sam­men med ham lavede jeg de lange dybe vejrtrækninger jeg lærte til yoga. De yogiske vejrtrækninger hjalp mig at bevare roen, være tilst­ede i det svære, og at håndtre den stress og sorg med at min Far blev alvorligt syg”

Grethe

Hvi­dovre

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde poten­tiale, have et liv uden stress, et sundt par­forhold med mere lykke og mass­er af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller mod­tage en e‑mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.