Velkommen med på Luksus SPA Yoga RETREATE

Ikke nogle retreate 2024, men dato­er for 2025 er på vej.… 

Med YOGA for 

SELVVÆRD & VAGUSNERVEN

Retræten er baseret på dyb­degående ter­apeutisk yoga med det bed­ste fra Hatha, Kun­dali­ni og TaoYin ‑Yoga, skræd­der­syet at tone vagus­ner­ven hvilken styrk­er dig men­talt, bal­ancer­er dit nervesys­tem og akti­vere dine selvhel­bre­dende evner. 

Med­i­ta­tion­er, EFT og affir­ma­tion­er for at styrke sit selvværd.

~vælg velvære~

Asset-11Flower4

Yoga og Meditation

Klas­sisk Yoga der inklud­er­er; Ind­vielse i yoga og prak­tis­erende af; Fysiske yoga still­inger, vejrtrækn­ingsøvelser, dybde afspænd­ing og meditation.

3 døgns restituerende, selv­forkælende retræte, smukke omgivelser, mid­som­mer sol, hav og natur. Dato­er for 2024 er på vej.… 

Du bliv­er guidet gen­nem en selv­trans­formerende retræte.

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Longevity Yoga

Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga for et langt og vel­fun­gerende liv.  Delt­ag i Lon­govi­ty Yoga for­lø­bet. Tilmeld dig hur­tigt. Nyt hold starter sebtemter 2023.  Holdop­start sep­tem­ber 2023, 

Yoga mod Stress

Med­i­cin­sk ter­apeutisk yoga, med udgangspunkt i ”Poly Vagus Teorien”: Øvelser der bal­ancer­er et nervesys­tem der er slået ud af kurs, øvelser der er mål­ret­tet at mod de ska­vanker du pådraget dig ved akut, lang­varig eller trau­ma­tisk stress. Vi arbe­jder med ”jord­forbindelse” for at opnå forøget ro. 

Klassisk Hatha Yoga og meditation

Klas­sisk spir­ituel Hatha yoga, som læg­ger vægt på det fordy­bende, livs­fulde og afspæn­dende aspekt i yoga.  Lek­tion­erne består af krops- og ånd­e­dræt­søvelser, med­i­ta­tion og mantra (brug af lyd) samt en del af yogaens teori. Holdop­start sep­tem­ber 2023. 

MediYo­ga Bety­der Med­i­cin­sk Yoga. For­målet med denne yoga er at generere dine selv held­brede evn­er, uden krav på præs­ta­tion, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtræknin­gen. Holdop­start sep­tem­ber 2023. 

 Chi = ener­gi. Nei Tsang = indre organ­er. Navnet anty­der således, at jeg i mas­sager og arbe­jder med at forbedre ener­gi niveauet i de indre organer.

Asset-11Flower4

Tilmelde dig efterårets Yogahold, opstart september 2023

Jeg anbe­faler dig, at du allerede nu skriv­er dig op til et efterårets Yoga­hold. Opstart sep­tem­ber 2023. Alle yoga­hold udby­des i samar­be­jde med AOF i Hvi­dovre. Der er begrænset plads på yogafor­løbene, og de bliv­er altid fyldt op. 

Skynd dig at tilmelde dig. 

Skriv til mig via kon­tak­t­for­men, så skriv­er jeg dig op, men skynd dig! 

Asset-11Flower4-1

Anmeldelser

Da min Far blev syg og ind­lagt på syge­huset, brugte jeg de yogiske vejrtrækn­ings teknikker jeg lærte af ”Anna” til yogaun­dervis­nin­gen. Da det hele blev for meget for mig, gik jeg ud og lavede vejrtrækn­ings teknikker, også da jeg var med til læge­sam­taler, ringede til hans ven­ner og fam­i­lie eller bare sad sam­men med ham lavede jeg de lange dybe vejrtrækninger jeg lærte til yoga. De yogiske vejrtrækninger hjalp mig at bevare roen, være tilst­ede i det svære, og at håndtre den stress og sorg med at min Far blev alvorligt syg”

Grethe

Hvi­dovre

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde poten­tiale, have et liv uden stress, et sundt par­forhold med mere lykke og mass­er af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller mod­tage en e‑mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.

  Hatha Yoga - 20 års erfaring

  Klassisk Hatha Yoga

  Billede af Anna Anuttara Yogalærer

  introduktion Med Anna

  Lær Yoga som Terapi her

  Yoga som Terapi

  Asset-11Flower4-1

  Yoga Forløb

  Ter­apeutisk, med­i­cin­sk yoga, heling af krop og sjæl.