Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Massage der er fokuseret omkring maveregionen. Urgamle teknikker fra TAO, hvor man forløser spændinger i og omkring organerne i maven d.v.s fordøjelse organerne tyktarm, tyndtarm, mavesækken, bugspytkirtlen, lever og galdeblære. Løsner også spændinger og åbner op for blokeret energi i og omkring nyrerne, urinvejene, urinblæren, livmoder, æggestokke, milten, hjertet, lunger og psoas musklerne. Massagen kan lette for lænderygsmerter.

MAVE MASSAGE = CHI-NEI-TSANG

Kært barn med mange navne, i MAVE MASSAGE masser­er vi vores indre organ­er og der­for er det også kaldt ORGAN MASSAGE.

CHI bety­der livskraft på kine­sisk og NEI-TSNG bety­der indre organ. Dir­ket over­sat fra Kine­sisk bety­der det ”INDRE ORGANS LIVS KRAFTS MASSAGE”. For at vi skal have det godt og være vel­fun­gerende er det meget vigtigt at vores organ­er er fyldt med livskraft.

Essen­tielt for vores held­bred også vores elim­i­na­tion af affaldsstof­fer. CHI-NEI-TSNG er også omtales også som DETOX, ud renselses mas­sage, netop for­di at når man masser­er organ­er så stim­ulerer vi udskil­lelsen af affaldsstof­fer, og der med forøger vi mulighed­erne for livskraft og næringsstof­fer at komme til.

Også spændinger, oper­a­tioner, betæn­delser og dårlig hold­ning er væsentlig­ste årsager til at vore organ­er har prob­le­mer, dette går udover vores ener­gi og trivsel.

Blid og nænsom massage

Med CHI-NEI-TSANG løsnes binde­vævet omkring organet på en blid og næn­som måde. Hvis der er ubal­ancer f.eks. i form af spændinger, kan organ­erne ikke bevæge sig opti­malt. På sigt bety­der det at de ikke kan yde det de skal og det går ud over vores hel­bred. Ved at løsne omkring organ­erne får de igen mulighed for at fun­gere og yde optimalt.

Behandling mod chok og traumer

Mange chok og traumer for­planter sig helt ind til organ­erne i krop­pen. Det sæt­ter sig i binde­vævet omkring organ­erne og belaster vores velvære og hel­bred. Mange kender det måske som en nærmest kro­nisk ondt i maven fornem­melse eller en trætheds­fornem­melse som er svær at fork­lare. Tanken om at få mas­sage på maven, kan være knyt­tet til noget ube­hageligt, men der opstå hur­tigt en rar fornem­melse af lethed og velvære, som bred­er sig til resten af krop­pen. Organ­erne laver kort for­t­alt ener­gi til vores muskler og til krop­pen så den kan fun­gere. Der­for er det vigtigt at sikre

Organmassage kan forbygge mange alvorlige sygdomme og hjælpe på eller lindre:

• Iskias og lænde ryg smert­er og stivhed.
• Tyk­tarms kar­tar
IBS
• Mor­bus Chron
• Col­i­tis Ulcerosa
• Mavesår
• Forstop­pelse
• Diarre
• Tris­thed
• Træthed
• Stress
• Depres­sion og andre tunge følelser der sat sig fast i vores organ­er.
• Udrense overfyldte organ­er.
• Og meget mere….

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO. VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER: Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for

Læs Mere

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Tre døgns YOGA retreat. 

26. til 29. juni 2023 

Skræd­der­syet til indre ro, heal­ing fra stress, bedre søvn, fordø­jelse, øget tilst­ede­værelse her og nu, mærke dig selv og sundt socialt engagement. 

Vi

Læs Mere

Nyhedsmail September

Nyheds­brev om retreat på Toreskov

Jeg håber, at du nyder og sug­er det sid­ste ud af som­meren. Vi har så meget brug for solens stråler. 

Dette nyheds­brev vil omhan­dle efterårets kurs­er

Læs Mere

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Mas­sage der er fokuseret omkring mavere­gio­nen. Urgam­le teknikker fra TAO, hvor man for­løs­er spændinger i og omkring organ­erne i maven d.v.s fordø­jelse organ­erne tyk­tarm, tyn­d­tarm, mavesækken, bugspytkirtlen, lever og

Læs Mere

Medi-Yoga

Medi-Yoga Bety­der Med­i­cin­sk Yoga.
For­målet med denne yoga er at generere dine selv held­brede evn­er, uden krav på præs­ta­tion, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtræknin­gen. Du kan

Læs Mere

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde potentiale, have et liv uden stress, et sundt parforhold med mere lykke og masser af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller modtage en e-mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.