SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO.

VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER:

Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for at vende tilbage til sig selv.

Vand er fem­i­nin energi.

Det er direk­te for­bun­det med nyr­er, blære og køn­sor­gan­er. Fys­i­ol­o­gisk fil­tr­erer og reg­ulerer nyr­erne kropsvæsker. Med binyr­erne (over nyr­erne) er de som krop­pens motor. De gener­erer energien og sub­stansen i alle vores vitale funktioner.

Ener­gisk lagr­er de reserverne af vores primære energi­er, dem der lig­ger til grund for fer­til­itet, fød­sel og kreativ sek­suel ener­gi. Psykol­o­gisk bær­er de min­derne om det ube­v­id­ste og fam­i­lie linjer.

Følelserne for­bun­det med vores nyr­er er dybe følelser som frygt, alarm, angst, æng­s­telse, traumer, men også dyder som den stille styrke af ro, ven­lighed, blid­hed, mild­hed, årvå­gen­hed, opvak­thed også væske, der giv­er os lethed og tilpas­ning­sevne. Nyr­erne sender os tilbage til bøl­gernes blød­hed og kraft. Denne bland­ing af ro og kraft giv­er moti­va­tion til at overvin­de vanskeligheder.

Hvis vores nyr­er er svage, kan vi miste fod­fæste og blive demo­tiveret hur­tigt. Vi stress­er, vi stivn­er, vi tørk­er. Fra et fysisk syn­spunkt svækkes sub­stansen, vitale funk­tion­er, vi bliv­er udbrændte.

Hvis vores nyr­er er i bal­ance og fly­dende, giv­er vi slip og nyder livet.

HVORDAN BALANCERER MAN SINE NYRER?

Prak­tis­ere ”NYRE ØVELSEN med nyre­ly­den” i videoen ”Nyreøvelsen”. Kom til det grundlæggende, dyrk mild­hed i dit liv, pri­or­iter­er søvn­timer før mid­nat, undgå dis­trak­tion, over­ak­tivitet og stress. Dyrke blide øvelser såsom yoga, afspænd­ing, med­i­ta­tion, at gå, slappe af og hvile. Spis og drik varmt, undgå stim­ulerende midler (kaffe, alko­hol, sukker), der over­be­laster nyr­erne.  Mediter, øv dig i cen­trering for at sam­le din ener­gi (ideelt går vi i dvale og opbe­var­er vores energi­er om vinteren). ·

At hele dine nyr­er, trække vejret og smile til dine nyr­er med “Chooooo”-lyden (øvelsen præsen­teres i den første video, klik på denne tekst og øve med i videoen længt ned. 

De fem ele­menter, der stud­eres i taois­tisk filosofi, er kon­stante inter­ak­tion­er med hinan­den. Jo dybere ener­gi nyr­erne er fyldt med, jo mere vil de nære og støtte træ ele­mentet der inklud­er­er lev­eren…, og indled­er foråret. 

INTRODUKTION TIL er også tilgæn­gelig her: ØVELSEN

ØVE MED HER; Nyreøvelsen:

SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO. VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER: Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for

Læs Mere

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Tre døgns YOGA retreat. 

26. til 29. juni 2023 

Skræd­der­syet til indre ro, heal­ing fra stress, bedre søvn, fordø­jelse, øget tilst­ede­værelse her og nu, mærke dig selv og sundt socialt engagement. 

Vi

Læs Mere

Nyhedsmail September

Nyheds­brev om retreat på Toreskov

Jeg håber, at du nyder og sug­er det sid­ste ud af som­meren. Vi har så meget brug for solens stråler. 

Dette nyheds­brev vil omhan­dle efterårets kurs­er

Læs Mere

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Mas­sage der er fokuseret omkring mavere­gio­nen. Urgam­le teknikker fra TAO, hvor man for­løs­er spændinger i og omkring organ­erne i maven d.v.s fordø­jelse organ­erne tyk­tarm, tyn­d­tarm, mavesækken, bugspytkirtlen, lever og

Læs Mere

Medi-Yoga

Medi-Yoga Bety­der Med­i­cin­sk Yoga.
For­målet med denne yoga er at generere dine selv held­brede evn­er, uden krav på præs­ta­tion, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtræknin­gen. Du kan

Læs Mere

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde potentiale, have et liv uden stress, et sundt parforhold med mere lykke og masser af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller modtage en e-mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.