Yoga Blog

Her kan du læse intres­sante artik­ler om yoga.

Organ Massage 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere 
Anna Pihlgren - Yoga lærer

Introduktion med Anna 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere 

Longovital Yoga 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere 

YOGA — Heale og Stress 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere 

Shakti Yoga 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eius­mod tem­por inci­didunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Læs Mere 
Hatha Yoga - 20 års erfaring

Hatha Yoga 

The stan­dard Lorem Ipsum pas­sage, used since the 1500s. “Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit, sed do eiusmod…

Læs Mere 

Medi-Yoga 

Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Igen­nem min mange år , som cer­ti­fi­ceret MediYo­ga instruk­tør, har jeg hjulpet mange kro­niske syge, men­nesker med skad­er i alle alder­s­grup­per. Min til­gang til yoga er baseret på mine mange års studi­er, hvor jeg stud­eret hos nogle af de mest anerk­ende yogalær­er. Har du brug for per­son­lig vejled­ning og hjælp til at vælge, hvilket yoga­hold, der er bedst for dig. kon­takt mig gerne. 

Læs Mere