Nyhedsmail September

Nyhedsbrev om retreat på Toreskov

Jeg håber, at du nyder og suger det sidste ud af sommeren. Vi har så meget brug for solens stråler.

Dette nyhedsbrev vil omhandle efterårets kurser og NYHEDEN, at jeg planlægger at afholde et ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT”.

Snart vil det være muligt at tilmelde sig online. Følg med på Facebook, hvor jeg snart vil lægge linket op.

Kære Ven af Anuttara Yoga Healing

Efteråret 2022. I den kom­mende uge starter dette efterårs og vin­terens yogafor­løb op igen, jeg tilby­der fire yoga kurs­er ved AOF Hvi­dovre, og der er ven­teliste på alle hold foruden. 

”Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion” Hvor vi nørder essensen af klas­sisk yoga og med­i­ta­tion.  Vi har opstart tirs­dag den. 6. sep­tem­ber kl. 19.10. Hvis du, eller nogen du kender, er inter­esseret, kan du læse mere om hold­et her. klik på Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion og tilmelde dig hur­tigst muligt.

SOMMER 2023: Den store nyhed, ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT

Yoga Retreatet vil løbe af staben i uge 26 ‑2023 — dvs. fra manda­gen den 26/6 til tors­da­gen den 29/6–2023. 

Det vil foregå på HOTEL TOREKOV, som lig­ger ved det gam­le kur­bad og fisker­byen TOREKOV på Bjäre­halvön i syd­vestre Sverige. Hotel­let har bl.a. en vel sorteret Spa, en skøn restau­rant og en meget fin yogasal.

Mere om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREATET

Hotel Torekov lig­ger op mod et natur­reser­vat, hvor man kan opleve de smukkeste farvespillende solnedgange over Kat­te­gat og Hal­landsväderö. Se Hotel Torekovs hjemme­side: Klik her Hotel Toreskov 

Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT”, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

Susannne
Susannne
Val­by
Read More
”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
Lene
Lene
Fred­eriks­berg
Read More
”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
Rene Nielsen
Rene NielsenVal­by
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
Pre­vi­ous
Next

Hvad laver vi på Yoga Retreatet?

Fokus på dette retreat vil være at opdage at du har kraften til at træne din hjerne og dit nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, stressre­duk­tion og til reg­ulere og heale dit nervesys­tem for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet og en gener­el øget sundhed. 

De øvelser vi skal gen­nemgå, vil tage udgangspunkt i oldgam­mel yoga og den mod­erne ”*Poly Vagus Teorien”.  Som han­dler om Fysiske yogastill­inger. Hvor­dan vi med Styrke og smidighed, kan påvirke vores nervesystem 

*Poly Vagus Teorien er en mod­erne teori om, hvor­dan vores autonome nervesys­tem (inkl. hjer­nen) er opbygget, rea­ger­er på stim­uli, og hvor­dan vi selv kan påvirke vores ner­vestem, og teorien kor­re­spon­der­er oldgam­le vis­dom fra yoga. 


SUND VINTER, forvandle stress til vitalitet.

For­van­dle stress til vital­itet med ter­a­putisk yoga og TAO. VAND SÆSONEN = VINTER: VAND, NYRER, BINYRER, URINBLÆRE, SEXUELLE ORGANER, PSOAS MUSKLER: Om vin­teren inviteres vi til dvale, for at inter­nalis­ere, for

Læs Mere

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Tre døgns YOGA retreat. 

26. til 29. juni 2023 

Skræd­der­syet til indre ro, heal­ing fra stress, bedre søvn, fordø­jelse, øget tilst­ede­værelse her og nu, mærke dig selv og sundt socialt engagement. 

Vi

Læs Mere

Nyhedsmail September

Nyheds­brev om retreat på Toreskov

Jeg håber, at du nyder og sug­er det sid­ste ud af som­meren. Vi har så meget brug for solens stråler. 

Dette nyheds­brev vil omhan­dle efterårets kurs­er

Læs Mere

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

Mas­sage der er fokuseret omkring mavere­gio­nen. Urgam­le teknikker fra TAO, hvor man for­løs­er spændinger i og omkring organ­erne i maven d.v.s fordø­jelse organ­erne tyk­tarm, tyn­d­tarm, mavesækken, bugspytkirtlen, lever og

Læs Mere

Medi-Yoga

Medi-Yoga Bety­der Med­i­cin­sk Yoga.
For­målet med denne yoga er at generere dine selv held­brede evn­er, uden krav på præs­ta­tion, stille og roligt kan alle være med. Største fokus er vejrtræknin­gen. Du kan

Læs Mere

Skriv til mig

Vil du gerne nå dit fulde potentiale, have et liv uden stress, et sundt parforhold med mere lykke og masser af nærvær. Skriv til mig her,  og husk at fortælle mig om du vil ringes op eller modtage en e-mail.  Jeg glæder mig til at høre fra dig.