Anuttara Healing Mission

Med det mod­erne liv, kom­mer der nemt ubal­ancer både i krop, sind og ånd.

Anuttara Healing’s mission er at uddanne og formidle teknikker til selvregulering.

At komme ud af sin­det og ned i sin krop, at komme hjem i sig selv og finde roen, i denne til­stand bliv­er man mere nærværende, tilst­ede her og nu. Blot denne til­stand er helende for nervesys­temet også hele krop­pen, i dette nærvær gives mulighed at opleve alt det vidun­derlige der er omkring os hele tiden.