Anuttara Wellness & Healing

Velkom­men!!! Dette site er stadig under udvikling. Alligev­el kan du finde inter­es­sant infor­ma­tion her under de forskel­lige rubrikker, søg og du vil finde 🙂

Anut­tara Well­ness er grund­lagt af Anna Anut­tara Pihlgren.

IMG_5791

Anut­tara Well­ness omfat­ter YOGA, MEDITATION & MASSAGE.

 Anna Anut­tara under­vis­er i:

Tantrisk ha-tha yoga
Kun­dali­ni yoga
Part­ner yoga
Med­i­cin­sk-ter­apeutisk yoga
Hor­mon yoga for kvin­der
Yoga mod stress og udbrænd­hed
Med­i­ta­tion­er
Afvikler fore­drag

Anna Anut­tara  tilby­der indi­vidu­elle ses­sion­er i:

Chi nei tsang hvilket er abdom­i­nal mas­sage
Thai-yoga mas­sage
Per­son­lig ter­apeutisk yoga designet til din unikke kon­sti­tu­tion.

Amrita-149

 

Anut­tara Well­ness har fokus på accept og kærlighed og at opnå heal­ing, bal­ance og har­moni med sig selv og omgivelserne.

 ☀   ☀              ☀  

ANUTTARA WELLNESS mot­to:

Giv slip, lær, vælg, udvikle, elsk, hele og transendere”

Vær tilst­ede HER & NU og dermed kom ud af *kar­ma og *sam­skars.

(*kar­ma = årsag virkn­ing)

(*sam­skars = social arv)

grow up to be whole

Den store nyhed er; At vi blev født med et bræn­dende ønske om at udvikle os og vokse, at åbne os op og udvide og og at være hele” — [Deb­bie Ford]

 “The great news is that we were born with a burn­ing desire to evolve and grow, to open up, to expand and be whole.” — [Deb­bie Ford]

         

Jeg har val­gt Lotus blom­sten som mit logo for­di:

Lotus­blom­sten er et gam­melt hel­ligt sym­bol i Indi­en, dets udfold­elige kro­n­blade fores­lår sjælens udvidelse; Væk­sten af sin rene skøn­hed fra dens oprindelse i mud­der, in hold­er et godt spir­ituelt løfte. ”

I have cho­sen The Lotus Flower as my Logo because: 

The Lotus flower is an ancient divin sym­bol in India, its unfold­ing petals sug­gest the expan­sion of the soul; the growth of its pure beau­ty from the mud of its orgin, holds a benign spir­i­tu­al promise.”