Categories
Cosmic Healing Fordøjelse Mave mavesmerter smerter sundhed

Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

MAVE MASSAGE = CHI-NEI-TSANG

Kært barn med mange navne, i MAVE MASSAGE masser­er vi vores indre organ­er og der­for er det også kaldt ORGAN MASSAGE.

CHI bety­der livskraft på kine­sisk og NEI-TSNG bety­der indre organ. Dir­ket over­sat fra Kine­sisk bety­der det ”INDRE ORGANS LIVS KRAFTS MASSAGE”. For at vi skal have det godt og være vel­fun­gerende er det meget vigtigt at vores organ­er er fyldt med livskraft.

Essen­tielt for vores held­bred også vores elim­i­na­tion af affaldsstof­fer. CHI-NEI-TSNG er også omtales også som DETOX, ud renselses mas­sage, netop for­di at når man masser­er organ­er så stim­ulerer vi udskil­lelsen af affaldsstof­fer, og der med forøger vi mulighed­erne for livskraft og næringsstof­fer at komme til.

Også spændinger, oper­a­tioner, betæn­delser og dårlig hold­ning er væsentlig­ste årsager til at vore organ­er har prob­le­mer, dette går udover vores ener­gi og trivsel.

Blid og nænsom massage

Med CHI-NEI-TSANG løsnes binde­vævet omkring organet på en blid og næn­som måde. Hvis der er ubal­ancer f.eks. i form af spændinger, kan organ­erne ikke bevæge sig opti­malt. På sigt bety­der det at de ikke kan yde det de skal og det går ud over vores hel­bred. Ved at løsne omkring organ­erne får de igen mulighed for at fun­gere og yde optimalt.

Behandling mod chok og traumer

Mange chok og traumer for­planter sig helt ind til organ­erne i krop­pen. Det sæt­ter sig i binde­vævet omkring organ­erne og belaster vores velvære og hel­bred. Mange kender det måske som en nærmest kro­nisk ondt i maven fornem­melse eller en trætheds­fornem­melse som er svær at fork­lare. Tanken om at få mas­sage på maven, kan være knyt­tet til noget ube­hageligt, men der opstå hur­tigt en rar fornem­melse af lethed og velvære, som bred­er sig til resten af krop­pen. Organ­erne laver kort for­t­alt ener­gi til vores muskler og til krop­pen så den kan fun­gere. Der­for er det vigtigt at sikre

Organmassage kan forbygge mange alvorlige sygdomme og hjælpe på eller lindre:

• Iskias og lænde ryg smert­er og stivhed.
• Tyk­tarms kar­tar
IBS
• Mor­bus Chron
• Col­i­tis Ulcerosa
• Mavesår
• Forstop­pelse
• Diarre
• Tris­thed
• Træthed
• Stress
• Depres­sion og andre tunge følelser der sat sig fast i vores organ­er.
• Udrense overfyldte organ­er.
• Og meget mere….