Categories
afspadsere Alkemy antistress Cosmic Healing Essay writing ferie Fordøjelse IBS irritated bowel syndrome Iskias Mave mavesmerter Medi yoga Medi yoga medrianer muskelspændinger Psoas smerter stress håndtering sublimere sundhed sygemeldt TRAUMA TILPASSET YOGA Uncategorized wellness Yoga yogaferie

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Yogisk Luksus SPA Retreat i Torekov.
26. til 29. juni 2023

Tema: Vagusnerven og selvværd

Vi tager dig med på en ufor­glem­melig, selv­trans­formerende retræte i de smukkeste omgivelser!

To daglige yogaprogrammer.

Val­gfrit pro­gram: Solnedgangs med­i­ta­tion og gående med­i­ta­tion i ”Sydlige Bjäre kys­tens natur­reser­vat” til en sø med åkander.

Ophold på Torekov Hotel, Morgenmadsbuffet, Frukost, Tre retters aftenmenu og Luksus SPA indgår.

I luk­sus SPA området find­er du forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tiske jacuzzibad mm. Og fri adgang under hele ophold­et.  Dvs. at mor­gen­mad, frukost — og aftens­mad + ophold er inklud­eret i prisen. 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Her kan du se billed­er fra Torekov Hotel,  restau­rant, værelser og SPA-område. 

Yoga for øget balance & selvværd

Velkom­men med på denne restituerende, selv­forkælende Yoga Retreat, i Syd Vest Sverige, smukke omgivelser, mid­som­mer sol, havet og natur.

Yogapro­gram­merne inde­hold­er speci­fikke yogateknikker der aktiver­er og tone Vagus­ner­ven. Når vi ton­er Vagus akti­vere vi den del af det autonome nervesys­tem der står for: Hvile, hel­brede, reparere, fordø­je, indre ro, bal­ance, sund søvn, sunde rela­tion­er, følelsen af velvære m.m.

Teknikkerne består af: Vejrtrækn­ingsøvelser, Yogastill­inger, Yogaøvelser, Øjenøvelser, Afspændinger og nemme Meditationer.

Vi vil også arbe­jde med over­be­vis­nin­gen at du er ”værdi­fuld” og ”tilstrække­lig”. Når du ved, at du er tilstrække­lig, vil alle omkring dig vide, at du også er tilstrække­lig. Dit liv vil være så anderledes og så meget bedre, når du kan give gen­lyd af din tilstrække­lighed, vil det pos­i­tivt påvirke din livskvalitet, kar­riere, dine rela­tion­er og dine niveauer af lykke.

Alle er velkomne, gam­le som unge, beg­y­n­der, øvet, smidi­ge eller ikke smidi­ge. Alle vil blive mødt hvor de er .

 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail: [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Program for Yoga-Retreat

Vi tjekker ind på Hotel Torekov, mandag 26. juni kl. 15.00. 

Vi ses i Yogasalen og vi har et informationsmøde.

De vil være yoga pro­gram om aften og vi ses også til 3‑retters aftenmenu.

Tirs­dag 27. juni og ons­dag 28. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Yogapro­gram.

Frukost.

Fritid hvor du eks. kan besøge SPA.

Aftens­mad 3‑retters veg­e­tar menu.

Aften Yogapro­gram.

Tors­dag 29. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Tjekke ud kl. 11.00

Farvel cer­e­moni og delerunde.

(Ind­hold­et er fast­lagt, men vi tager for­be­hold for ændringer i tidskemaet.)

Eksem­pel på basis øvelse, Tone Vagus

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Pris og Tilmelding:

Vær opmærk­som på at under­vis­nin­gen er på dan­sk.
Tre døgns YOGAPAKKE, inkluderer;

Yoga med vejrtrækn­ingsøvelser, afspænd­ing og meditationer.

Mor­gen­mads­buf­fet. Frukost. Veg­e­tarisk 3‑retters menu til aftensmad.

Fri adgang til luk­suøst SPA der byder på flere forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tisk jacuzzibad mm. 3 over­nat­ninger på Torekov Hotel.

Invester­ing i dig selv/pris:

Del dobbeltværelse med yoga ven fra hold­et: 3 næt­ter; pris ca. 5200,- Danske Kro­ner. (betal­ing er i svenske kro­ner 7887,- Svenske kroner)

Enkelt værelse koster 400 Svenske kro­ner mere per nat. (til svar­er cir­ka 260 danske kro­ner per nat).

Du tilmelder dig via bookin­gen på Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail:  [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

samar­be­jde med Torekov Hotel, foregår tilmeld­ing og betal­ing på deres hjemmeside. 

Spørgsmål til book­ing, rettes til Torekov Hotel & SPA:

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Spørgsmål til yogaun­dervis­ning, rettes til under­vis­eren, Anna:

Tlf. 0045–91818136
Mail: [email protected]

Jeg hedder Anna ”Anuttara” Pihlgren og jeg din er underviser

Jeg er opvok­set på Bjäre­havlvøen i Sverige. Har boet, lev­et, arbe­jdet og under­vist yoga i Køben­havn i cir­ka 25 år. Jeg har en grundlæggende over­be­vis­ning om at vi men­nesker har kraften til at træne vores hjern­er, nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, og til at reg­ulere og heale sit nervesys­tem, for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet, ”accept af det der er” og en gener­el øget sund­hed. Hvor­for jeg tror dette, er for­di jeg trænet og healet mig selv. Da livet byder os mange udfor­dringer er det en pro­ces og jeg ønsker at dele med mig af mine bed­ste værk­tøj til selv heal­ing og reg­u­ler­ing. Jeg er opvok­set på Bjäre og færdes i Torekov med omegn hele mit liv. I 16 år har jeg under­vist yoga og drømmn om at udbyde en retræte på naturskønne Bjäre-halvøen, tæt ved hav og solnedgange er nu ved at udfolde sig. 

Billede fra Bjäre / Torekov

Min uddannelsesmæssige baggrund

Min uddannelse og baggrund

 • 500 timer ”HATHA yoga og medi­a­tons lær­er (RYS)
 • Diplom 900 timer, yoga filosofi og prak­tisk yoga.
 • 500 timer ”Ter­apeutisk yogalær­er” (IAYT).
 • MediYo­ga instruktør. 
 • Taois­tisk mave massør (Chi Nei Tsang).
 • Helsekost vejled­er.
 • Autoris­eret Sygeplejerske 

Kortere uddannelser og kurser i:

 • Taois­tisk YIN YOGA og Chi Qong med Man­tak Chia.
 • Female Heal­ing” ‑UHT
 • Com­plete Fem­i­nin­i­ty” Tantra
 • Prin­ci­ple-Based-Part­ner-Yoga.
 • Restora­tive Yoga.
 • TFT og EFT ‑ved Lars Mygind.
 • Byron Katie’s “The work” med Iben Larissa.
 • Tibetan­sk Yoga.
 • The art of dying” med Swani Vivekananda.
 • Bud­dhis­tisk Ther­ava­da meditation.
 • Indre stil­hed med­i­ta­tion ‑Skan­di­navisk Yoga.
 • Hri­daya med­i­ta­tion med Sahajanda.
 • jun­gian­sk psykolo­gi om ”Ani­ma og Animus”.
 • Selvværds kur­sus, med Anne Grete Hav Hermansen.
 • Poly Vagal teorin.
 • Stress og mestering.
 • Para­p­sykolo­gi.
 • Reli­gion og naturv­i­den­skab, Lunds Universitet
 • Socialp­sykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Psykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Ernærings­fy­s­i­olo­gi, Lunds Universitet.
 • Ide­his­to­rie, Lunds Universitet.
Asset-11Flower4-1

Anmeldelser

Da min Far blev syg og ind­lagt på syge­huset, brugte jeg de yogiske vejrtrækn­ings teknikker jeg lærte af ”Anna” til yogaun­dervis­nin­gen. Da det hele blev for meget for mig, gik jeg ud og lavede vejrtrækn­ings teknikker, også da jeg var med til læge­sam­taler, ringede til hans ven­ner og fam­i­lie eller bare sad sam­men med ham lavede jeg de lange dybe vejrtrækninger jeg lærte til yoga. De yogiske vejrtrækninger hjalp mig at bevare roen, være tilst­ede i det svære, og at håndtre den stress og sorg med at min Far blev alvorligt syg”

Grethe

Hvi­dovre

For spørgsmål om Yoga undervisning på Luksus SPA og Yoga Retreat, send en mail: [email protected] Eller send en sms, så ringer jeg dig op: 0045–91818136

  Categories
  Cosmic Healing Fordøjelse Mave mavesmerter smerter sundhed

  Mave Massage = CHI-NEI-TSANG

  MAVE MASSAGE = CHI-NEI-TSANG

  Kært barn med mange navne, i MAVE MASSAGE masser­er vi vores indre organ­er og der­for er det også kaldt ORGAN MASSAGE.

  CHI bety­der livskraft på kine­sisk og NEI-TSNG bety­der indre organ. Dir­ket over­sat fra Kine­sisk bety­der det ”INDRE ORGANS LIVS KRAFTS MASSAGE”. For at vi skal have det godt og være vel­fun­gerende er det meget vigtigt at vores organ­er er fyldt med livskraft.

  Essen­tielt for vores held­bred også vores elim­i­na­tion af affaldsstof­fer. CHI-NEI-TSNG er også omtales også som DETOX, ud renselses mas­sage, netop for­di at når man masser­er organ­er så stim­ulerer vi udskil­lelsen af affaldsstof­fer, og der med forøger vi mulighed­erne for livskraft og næringsstof­fer at komme til.

  Også spændinger, oper­a­tioner, betæn­delser og dårlig hold­ning er væsentlig­ste årsager til at vore organ­er har prob­le­mer, dette går udover vores ener­gi og trivsel.

  Blid og nænsom massage

  Med CHI-NEI-TSANG løsnes binde­vævet omkring organet på en blid og næn­som måde. Hvis der er ubal­ancer f.eks. i form af spændinger, kan organ­erne ikke bevæge sig opti­malt. På sigt bety­der det at de ikke kan yde det de skal og det går ud over vores hel­bred. Ved at løsne omkring organ­erne får de igen mulighed for at fun­gere og yde optimalt.

  Behandling mod chok og traumer

  Mange chok og traumer for­planter sig helt ind til organ­erne i krop­pen. Det sæt­ter sig i binde­vævet omkring organ­erne og belaster vores velvære og hel­bred. Mange kender det måske som en nærmest kro­nisk ondt i maven fornem­melse eller en trætheds­fornem­melse som er svær at fork­lare. Tanken om at få mas­sage på maven, kan være knyt­tet til noget ube­hageligt, men der opstå hur­tigt en rar fornem­melse af lethed og velvære, som bred­er sig til resten af krop­pen. Organ­erne laver kort for­t­alt ener­gi til vores muskler og til krop­pen så den kan fun­gere. Der­for er det vigtigt at sikre

  Organmassage kan forbygge mange alvorlige sygdomme og hjælpe på eller lindre:

  • Iskias og lænde ryg smert­er og stivhed.
  • Tyk­tarms kar­tar
  IBS
  • Mor­bus Chron
  • Col­i­tis Ulcerosa
  • Mavesår
  • Forstop­pelse
  • Diarre
  • Tris­thed
  • Træthed
  • Stress
  • Depres­sion og andre tunge følelser der sat sig fast i vores organ­er.
  • Udrense overfyldte organ­er.
  • Og meget mere….