Categories
afspadsere Alkemy antistress Cosmic Healing Essay writing ferie Fordøjelse IBS irritated bowel syndrome Iskias Mave mavesmerter Medi yoga Medi yoga medrianer muskelspændinger Psoas smerter stress håndtering sublimere sundhed sygemeldt TRAUMA TILPASSET YOGA Uncategorized wellness Yoga yogaferie

Yoga Luksus SPA Retreat i Torekov

Yogisk Luksus SPA Retreat i Torekov.
26. til 29. juni 2023

Tema: Vagusnerven og selvværd

Vi tager dig med på en ufor­glem­melig, selv­trans­formerende retræte i de smukkeste omgivelser!

To daglige yogaprogrammer.

Val­gfrit pro­gram: Solnedgangs med­i­ta­tion og gående med­i­ta­tion i ”Sydlige Bjäre kys­tens natur­reser­vat” til en sø med åkander.

Ophold på Torekov Hotel, Morgenmadsbuffet, Frukost, Tre retters aftenmenu og Luksus SPA indgår.

I luk­sus SPA området find­er du forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tiske jacuzzibad mm. Og fri adgang under hele ophold­et.  Dvs. at mor­gen­mad, frukost — og aftens­mad + ophold er inklud­eret i prisen. 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Her kan du se billed­er fra Torekov Hotel,  restau­rant, værelser og SPA-område. 

Yoga for øget balance & selvværd

Velkom­men med på denne restituerende, selv­forkælende Yoga Retreat, i Syd Vest Sverige, smukke omgivelser, mid­som­mer sol, havet og natur.

Yogapro­gram­merne inde­hold­er speci­fikke yogateknikker der aktiver­er og tone Vagus­ner­ven. Når vi ton­er Vagus akti­vere vi den del af det autonome nervesys­tem der står for: Hvile, hel­brede, reparere, fordø­je, indre ro, bal­ance, sund søvn, sunde rela­tion­er, følelsen af velvære m.m.

Teknikkerne består af: Vejrtrækn­ingsøvelser, Yogastill­inger, Yogaøvelser, Øjenøvelser, Afspændinger og nemme Meditationer.

Vi vil også arbe­jde med over­be­vis­nin­gen at du er ”værdi­fuld” og ”tilstrække­lig”. Når du ved, at du er tilstrække­lig, vil alle omkring dig vide, at du også er tilstrække­lig. Dit liv vil være så anderledes og så meget bedre, når du kan give gen­lyd af din tilstrække­lighed, vil det pos­i­tivt påvirke din livskvalitet, kar­riere, dine rela­tion­er og dine niveauer af lykke.

Alle er velkomne, gam­le som unge, beg­y­n­der, øvet, smidi­ge eller ikke smidi­ge. Alle vil blive mødt hvor de er .

 

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail: [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Program for Yoga-Retreat

Vi tjekker ind på Hotel Torekov, mandag 26. juni kl. 15.00. 

Vi ses i Yogasalen og vi har et informationsmøde.

De vil være yoga pro­gram om aften og vi ses også til 3‑retters aftenmenu.

Tirs­dag 27. juni og ons­dag 28. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Yogapro­gram.

Frukost.

Fritid hvor du eks. kan besøge SPA.

Aftens­mad 3‑retters veg­e­tar menu.

Aften Yogapro­gram.

Tors­dag 29. juni:

Mor­gen meditation.

Mor­gen­mads­buf­fet.

Tjekke ud kl. 11.00

Farvel cer­e­moni og delerunde.

(Ind­hold­et er fast­lagt, men vi tager for­be­hold for ændringer i tidskemaet.)

Eksem­pel på basis øvelse, Tone Vagus

Skynd dig at tilmelde dig, da de Yogafor­løb vi tilby­der, 
oftest bliv­er fyldt helt op!”

Pris og Tilmelding:

Vær opmærk­som på at under­vis­nin­gen er på dan­sk.
Tre døgns YOGAPAKKE, inkluderer;

Yoga med vejrtrækn­ingsøvelser, afspænd­ing og meditationer.

Mor­gen­mads­buf­fet. Frukost. Veg­e­tarisk 3‑retters menu til aftensmad.

Fri adgang til luk­suøst SPA der byder på flere forskel­lige slags saunaer, swim­ming­pool og ekso­tisk jacuzzibad mm. 3 over­nat­ninger på Torekov Hotel.

Invester­ing i dig selv/pris:

Del dobbeltværelse med yoga ven fra hold­et: 3 næt­ter; pris ca. 5200,- Danske Kro­ner. (betal­ing er i svenske kro­ner 7887,- Svenske kroner)

Enkelt værelse koster 400 Svenske kro­ner mere per nat. (til svar­er cir­ka 260 danske kro­ner per nat).

Du tilmelder dig via bookin­gen på Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431-558212

Mail:  [email protected]

Du kan også læse mere på Torekov SPA Hotels hjemme­side og finde link til book­ing­fore­spørgsel der: 

samar­be­jde med Torekov Hotel, foregår tilmeld­ing og betal­ing på deres hjemmeside. 

Spørgsmål til book­ing, rettes til Torekov Hotel & SPA:

Bookin­gen Torekov SPA Hotel:

Tlf. 0046–431–558212

Mail: [email protected]

Spørgsmål til yogaun­dervis­ning, rettes til under­vis­eren, Anna:

Tlf. 0045–91818136
Mail: [email protected]

Jeg hedder Anna ”Anuttara” Pihlgren og jeg din er underviser

Jeg er opvok­set på Bjäre­havlvøen i Sverige. Har boet, lev­et, arbe­jdet og under­vist yoga i Køben­havn i cir­ka 25 år. Jeg har en grundlæggende over­be­vis­ning om at vi men­nesker har kraften til at træne vores hjern­er, nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, og til at reg­ulere og heale sit nervesys­tem, for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet, ”accept af det der er” og en gener­el øget sund­hed. Hvor­for jeg tror dette, er for­di jeg trænet og healet mig selv. Da livet byder os mange udfor­dringer er det en pro­ces og jeg ønsker at dele med mig af mine bed­ste værk­tøj til selv heal­ing og reg­u­ler­ing. Jeg er opvok­set på Bjäre og færdes i Torekov med omegn hele mit liv. I 16 år har jeg under­vist yoga og drømmn om at udbyde en retræte på naturskønne Bjäre-halvøen, tæt ved hav og solnedgange er nu ved at udfolde sig. 

Billede fra Bjäre / Torekov

Min uddannelsesmæssige baggrund

Min uddannelse og baggrund

 • 500 timer ”HATHA yoga og medi­a­tons lær­er (RYS)
 • Diplom 900 timer, yoga filosofi og prak­tisk yoga.
 • 500 timer ”Ter­apeutisk yogalær­er” (IAYT).
 • MediYo­ga instruktør. 
 • Taois­tisk mave massør (Chi Nei Tsang).
 • Helsekost vejled­er.
 • Autoris­eret Sygeplejerske 

Kortere uddannelser og kurser i:

 • Taois­tisk YIN YOGA og Chi Qong med Man­tak Chia.
 • Female Heal­ing” ‑UHT
 • Com­plete Fem­i­nin­i­ty” Tantra
 • Prin­ci­ple-Based-Part­ner-Yoga.
 • Restora­tive Yoga.
 • TFT og EFT ‑ved Lars Mygind.
 • Byron Katie’s “The work” med Iben Larissa.
 • Tibetan­sk Yoga.
 • The art of dying” med Swani Vivekananda.
 • Bud­dhis­tisk Ther­ava­da meditation.
 • Indre stil­hed med­i­ta­tion ‑Skan­di­navisk Yoga.
 • Hri­daya med­i­ta­tion med Sahajanda.
 • jun­gian­sk psykolo­gi om ”Ani­ma og Animus”.
 • Selvværds kur­sus, med Anne Grete Hav Hermansen.
 • Poly Vagal teorin.
 • Stress og mestering.
 • Para­p­sykolo­gi.
 • Reli­gion og naturv­i­den­skab, Lunds Universitet
 • Socialp­sykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Psykolo­gi, Lunds Universitet.
 • Ernærings­fy­s­i­olo­gi, Lunds Universitet.
 • Ide­his­to­rie, Lunds Universitet.
Asset-11Flower4-1

Anmeldelser

Da min Far blev syg og ind­lagt på syge­huset, brugte jeg de yogiske vejrtrækn­ings teknikker jeg lærte af ”Anna” til yogaun­dervis­nin­gen. Da det hele blev for meget for mig, gik jeg ud og lavede vejrtrækn­ings teknikker, også da jeg var med til læge­sam­taler, ringede til hans ven­ner og fam­i­lie eller bare sad sam­men med ham lavede jeg de lange dybe vejrtrækninger jeg lærte til yoga. De yogiske vejrtrækninger hjalp mig at bevare roen, være tilst­ede i det svære, og at håndtre den stress og sorg med at min Far blev alvorligt syg”

Grethe

Hvi­dovre

For spørgsmål om Yoga undervisning på Luksus SPA og Yoga Retreat, send en mail: [email protected] Eller send en sms, så ringer jeg dig op: 0045–91818136

  Categories
  Fordøjelse Medi yoga Medi yoga muskelspændinger Psoas Uncategorized

  Medi-Yoga

  Medicinsk Yoga også kaldt “MediYoga” er videnskabeligt bevist lindrede og har helende effekt ved en række tilstande som: 

  • Genop­træn­ing og rehabilitering
  • Blod­prop­per og hjerteprob­le­mer mm.
  • Ulykker og skader
  • Alvorlig stress og udbrændthed
  • PTSD
  • ADHD og andre relaterede lidelser

  MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

  MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers.

  MediYoga til dyb afspænding og lindring af skader

  MediYo­ga giv­er dyb afspænd­ing og lin­dr­er eller hel­er ryg­prob­le­mer, søvn­prob­le­mer, stress relaterede syn­dromer, hor­monelle ubal­ancer, prob­le­mer med fordø­jelsen eks. IBS, oppusteth­ed,  forstop­pelse, stress mave,  hov­ed­pine, migræne, hjerte —  kar syg­domme inkl. højt blodtryk, lun­gelidelser som KOL og ast­ma, angst, inflam­ma­tion­er, depres­sion, spise­forstyrrelser, ADHD, prob­le­mer med at huske og fokusere sin opmærk­somhed og andre psykiske ubal­ancer. Desu­den fore­byg­ger MediYo­ga mange syg­domme og der er studi­er der vis­er at MediYo­ga kan fore­bygge Alzheimers. 

  Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

  Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om MediYo­ga, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

  Susannne
  Susannne
  Val­by
  Read More
  ”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
  Lene
  Lene
  Fred­eriks­berg
  Read More
  ”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
  Rene Nielsen
  Rene NielsenVal­by
  Read More
  Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
  Pre­vi­ous
  Next

  Man kan lave MediYoga siddende på gulvet, eller fx på en kørestol

  Jeg har været yogalær­er i 15  år og Syge­ple­jer­ske i 25 år, og jeg har både en ter­apeutisk og Med­i­cin­sk Yoga uddan­nelse, for mig er vejen frem at hjælpe men­nesker til øget indre bal­ance, har­moni og sund­hed gen­nem yoga, afspænd­ing og med­i­ta­tion. Der­for er jeg sikker på at sam­men kan styrke din genop­træn­ing eller reha­bili­ter­ing. Det kan du gøre fra en kørestol, på gul­vet eller fra en stol. 

  Der forskes i yogateknikker og dens virkning verden over

  De sid­ste 30 år er der offentlig­gjort mange tusinde viden­sk­a­belige under­søgelser vedrørende yoga, med­i­ta­tion og de mål­bare virkninger på krop og sjæl.. 

  ”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år fors­ket i forbindelsen mellem ånd­e­dræt og stress. Hans ambi­tion er at forene den ori­en­talske og vestlige tænkemåde. Mærke­ligt nok (… eller måske er det ikke så mærke­ligt…) er han én af de forholdsvis få, der inter­esser­er sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskn­ing og enty­di­ge resul­tater, der doku­menter­er, at ånd­e­dræt­tets betyd­ning er vigtig og alsidig, så arbe­jder ånd­e­dræts forskerne i mod­vind. Den far­makol­o­giske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige ver­dens læger og forskere. 

  Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepa­tien­ter befind­er sig i en kro­nisk til­stand af let hyper­ven­ti­la­tion, hvilket bevirk­er, at de får for lidt kul­diox­id ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne fak­tor bidrager til hjerte-kar-prob­le­mer. Det samme ånd­e­drætsmøn­ster ses også hos per­son­er med højt blodtryk. 

  Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

  I Hol­land sam­men­lignede man i et studie to grup­per hjertepa­tien­ter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen ånd­e­dræt­stræn­ing. I mave grup­pen forekom der ikke flere hjerte­in­fark­ter, hvo­rimod 7 af 12 per­son­er i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

  Bo von Scheele har ved hjælp af mod­erne vestlig forskn­ing testet mange af de gam­le ori­en­talske ånd­e­dræt­søvelser og ind­set, hvor­dan de bl.a. kan hjælpe til at nor­malis­ere ind­hold­et af kul­diox­id i blodet – det er noget, som ofte er i ubal­ance hos stressede personer. 

  Det, at ånde ind og dernæst lade vibra­tionerne fra et mantra fylde krop­pens gen­lyd rum via udåndin­gen, har vist sig at have samme karudv­i­dende virkn­ing som mod­erne lægemi­dler til samme formål. 

  Det, som Bo von Scheele bl.a. har fast­slået i sin forskn­ing, er at det, der sker, når vi ånder på den mere over­fladiske måde øverst oppe i brys­tkassen, uden at gøre brug af diafrag­ma, er følgende: 

  Hollandsk yogastudie viste en betydelig effekt i rehabiliteringsperioden

  Når vi trækker vejret fork­ert, påvirk­er vi hele det kemiske sys­tem i krop­pen, først og fremmest pH-vær­di­en. Nyr­erne tvinges til at arbe­jde hårdere og bliv­er overanstrengte. 

  Fork­ert vejrtrækn­ing før­er desu­den til dårlig blodtil­strømn­ing til hjer­nen, hvilket med­før­er migræne, angst, glem­somhed og træthed. 

  Vi bliv­er mere stressede, og det er i dag ét af de hel­breds- og arbe­jdsmiljøprob­le­mer, der vokser hur­tigst. Ånd­e­dræt­tet forsømmes tilsvarende. I nuti­dens danske sam­fund – og hele den indus­tri­alis­erede ver­den har det på nogen­lunde samme måde – er der alt for mange men­nesker, der ånder helt fork­ert. Ast­ma og KOL (kro­nisk lunge obstruk­tion) er eksem­pler på prob­le­mer i ånd­e­dræts mask­iner­i­et, der får lavi­nen til at rulle. 

  Den yogiske ånd­e­dræt­stræn­ing er særde­les effek­tiv, når det drejer sig om diverse prob­le­mer i vores luftrør og bronki­er. Inter­na­tion­alt har man fors­ket i yoga mod ast­ma og KOL i mange forskel­lige sam­men­hænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskn­ingsrap­porter, der beskriv­er, hvor­dan yoga og med­i­ta­tions træn­ing tydeligt og mål­bart forbedr­er sit­u­a­tio­nen for astmatikere 

  på mange forskel­lige måder. Her føl­ger en kort beskriv­else af nogle af disse studi­er. Kopi­er af rap­porterne kan hentes via www.mediyoga.se.  

   Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er lin­ket til ”Medine”, hvor med­i­cinske viden­sk­a­belige pub­lika­tion­er bliv­er lagt ud, søg på ”MediYo­ga”, eller yoga og den syg­dom eller syn­drom du vil læs­er mere om: