Categories
Uncategorized

Nyhedsmail September

Kære Ven af Anuttara Yoga Healing

Efteråret 2022. I den kom­mende uge starter dette efterårs og vin­terens yogafor­løb op igen, jeg tilby­der fire yoga kurs­er ved AOF Hvi­dovre, og der er ven­teliste på alle hold foruden. 

”Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion” Hvor vi nørder essensen af klas­sisk yoga og med­i­ta­tion.  Vi har opstart tirs­dag den. 6. sep­tem­ber kl. 19.10. Hvis du, eller nogen du kender, er inter­esseret, kan du læse mere om hold­et her. klik på Med­i­ta­tiv Hatha yoga og Med­i­ta­tion og tilmelde dig hur­tigst muligt.

SOMMER 2023: Den store nyhed, ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT

Yoga Retreatet vil løbe af staben i uge 26 ‑2023 — dvs. fra manda­gen den 26/6 til tors­da­gen den 29/6–2023. 

Det vil foregå på HOTEL TOREKOV, som lig­ger ved det gam­le kur­bad og fisker­byen TOREKOV på Bjäre­halvön i syd­vestre Sverige. Hotel­let har bl.a. en vel sorteret Spa, en skøn restau­rant og en meget fin yogasal.

Mere om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREATET

Hotel Torekov lig­ger op mod et natur­reser­vat, hvor man kan opleve de smukkeste farvespillende solnedgange over Kat­te­gat og Hal­landsväderö. Se Hotel Torekovs hjemme­side: Klik her Hotel Toreskov 

Yogaen er blid og blød uden krav på præs­ta­tion og dybe bev­id­ste yogiske vejrtrækninger går som en rød tråd gen­nem hele yoga programmet.

Har du brug for per­son­lig vejled­ning og mere infor­ma­tion om ”LUKSUS YOGA OG SPA RETREAT”, kan du komme i kon­takt med mig, ved at udfylde kon­tak­t­for­men, klik på knap­pen, eller ringe til mig: +45 91818136.

Susannne
Susannne
Val­by
Read More
”Jeg lær­er så meget om mig selv, når jeg går til yoga med Anna” 
Lene
Lene
Fred­eriks­berg
Read More
”Det er så inspir­erende at komme til yoga på Anna’s Yoga-hold” 
Rene Nielsen
Rene NielsenVal­by
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, con­secte­tur adip­isc­ing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­p­er mat­tis, pul­v­inar dapibus leo. 
Pre­vi­ous
Next

Hvad laver vi på Yoga Retreatet?

Fokus på dette retreat vil være at opdage at du har kraften til at træne din hjerne og dit nervesys­tem til at opnå et grundlæggende selvværd, stressre­duk­tion og til reg­ulere og heale dit nervesys­tem for at opnå øget ro i sin­det, glæde i hjertet og en gener­el øget sundhed. 

De øvelser vi skal gen­nemgå, vil tage udgangspunkt i oldgam­mel yoga og den mod­erne ”*Poly Vagus Teorien”.  Som han­dler om Fysiske yogastill­inger. Hvor­dan vi med Styrke og smidighed, kan påvirke vores nervesystem 

*Poly Vagus Teorien er en mod­erne teori om, hvor­dan vores autonome nervesys­tem (inkl. hjer­nen) er opbygget, rea­ger­er på stim­uli, og hvor­dan vi selv kan påvirke vores ner­vestem, og teorien kor­re­spon­der­er oldgam­le vis­dom fra yoga.